Logo MODERNÝ BYT

  1. Návšteva predajne Moderný byt, predajní Siko kúpeľne
  2. Po prebehnutí zamerania budete zaradený do elektronickej databázy maloobchodn. realizácií (e-mor)
  3. Kontaktovanie našim technickým špecialistom po návšteve pobočky ohľadom dohodnutia si termínu na zameranie Vašich priestorov
  4. Vyhotovenie 3D grafického návrhu na základe predchádzajúceho zamerania(v prípade požiadavky) spoločnosťou SIKO kúpelne
  5. Zaslanie cenovej ponuky technickým špecialistom
  6. Podpis Zmluvy o dielo
  7. Priebeh realizačných prác
  8. Odovzdanie diela
© 2018 MODERNÝ BYT s.r.o.